Nieuws & In de Media

Betreft: Bezoekregeling

20-05-2020

Ook dit keer zijn we verheugd te kunnen vertellen dat we nog steeds geen coronabesmetting hebben onder de bewoners en medewerkers. Alle eer gaat uit naar het geduld van onze bewoners, u als familie, mantelzorger en niet te vergeten onze medewerkers.

 

Gezien de nieuwe richtlijnen kunnen we een stap vooruit maken. Echter zullen we deze versoepeling direct terug moeten draaien als zich onverhoopt toch een coronabesmetting in de Pelgromhof voordoet of wanneer er landelijk besloten wordt de versoepeling terug te draaien. We zullen dus alle voorzichtigheid in acht moeten nemen. 
Zoals u weet volgen wij de adviezen van het RIVM op. Wij zijn verheugd te kunnen meedelen dat er met ingang van donderdag 28 mei 2020 één vast persoon bij de bewoner op bezoek mag komen. Dit bezoek is echter aan strenge regels gebonden. Hiervoor wordt een protocol opgesteld welke wij dinsdag 26 mei 2020 aan u zullen mailen. 

 

U kunt via mail aangeven wie de vaste bezoeker wordt. Deze mail kunt u sturen naar: marie-ceciel@pelgromhof.nl. Zou u in uw email ook het mailadres willen vermelden van degene die de vaste bezoeker wordt, dan kunnen we met hem of haar ook afspraken maken met betrekking tot het bezoek en het protocol. Vervolgens mailen we de instructie.

 

Bij bezoek dient een vragenlijst rondom de gezondheid ingevuld en ondertekend te worden. Wij vertrouwen erop dat u zuinig bent op uw naasten en onze medewerkers en bij klachten thuis blijft. Voor degene die niet als vaste bezoeker aangemerkt is zal de gelegenheid blijven bestaan om gebruik te maken van het videobellen en van de babbelbox.

 

Met vriendelijke groet, 
De directie