Nieuws & In de Media

Update: Versoepeling richtlijnen RIVM

15-06-2020

Tot op dit moment zijn wij, de bewoners en medewerkers, nog steeds coronavrij. Dit is te danken aan alle inzet van onze bewoners, familie/naasten en medewerkers.

 
Heel Nederland is aan het versoepelen volgens de richtlijnen van het RIVM. Dit is mogelijk omdat het aantal besmettingen terugloopt. Dit betekent dat we heel langzaam toe kunnen leven naar het “nieuwe normaal”. Wij, de Pelgromhof, gaan dan ook vanaf 15 juni 2020 de regels versoepelen.
 
Dit gaat voor u en uw naasten het volgende betekenen:
  • Vanaf 15 juni mogen er 2 vaste bezoekers, ieder 2x per week, een uur op bezoek komen in plaats van 1 vaste bezoeker. Voor deze regeling gelden dezelfde regels: alleen op afspraak middels een mail aan marie-ceciel@pelgromhof.nl.
  • U mag samen met uw vaste bezoeker een wandeling maken, maar let wel op dat u geen drukke plekken opzoekt. Voor bewoners waarbij het niet mogelijk is om met bezoek naar buiten te gaan, zullen we intern een oplossing zoeken zodat ook deze bewoners een wandeling buiten kunnen maken.
  • De 48 uurs regeling na een bezoek extern (ziekenhuis etc.) op het appartement te moeten blijven komt per direct te vervallen, behalve als u symptomen heeft.
  • De pedicure, kapper, diëtiste en fysio die bij ons in huis aanwezig zijn mogen de behandelingen alleen uitvoeren bij onze eigen bewoner. Dit met in achtneming van de RIVM richtlijnen. Een eigen pedicure, kapper, diëtiste of fysio is nog niet toegestaan.
  • Vanaf 15 juni 2020 zal de dagbesteding intern weer opgestart worden. Hierdoor komen de middagactiviteiten te vervallen. 
  • Een aantal reguliere activiteiten zoals sjoelen en zingen met Wim zullen zo spoedig mogelijk worden opgestart. 
  • Ook zullen we moeten starten met de voorbereidingen voor het onderhoud van ons pand. Hiervoor zal er woensdag 17 juni 2020 iemand, samen met onze huismeester, een inventarisatie van de werkzaamheden gaan houden. Deze externe “bezoeker’ zal beschermd deze inventarisatie uitvoeren.
 
Natuurlijk weten wij dat we op dit moment nog niet de vrijheid krijgen die we gewend zijn, maar zoals gezegd: we blijven voorzichtig! Dit betekent dan ook dat, indien er een (vermoedelijke) besmetting geconstateerd wordt, we per direct weer deuren moeten sluiten voor bezoek.
 
We gaan er vanuit dat we met zijn allen voorzichtig blijven voor onze familie/naasten en onze medewerkers door alle benodigde regels in acht te nemen.
 

Met vriendelijke groet, 
De directie