Nieuws & In de Media

Update: Versoepeling richtlijnen

29-06-2020

Naar aanleiding van de persconferentie van premier Rutte afgelopen woensdag 24 juni 2020, willen wij u op de hoogte stellen wat onze mogelijkheden zijn om te versoepelen.

 

Met grote vreugde delen wij u mede, dat ook wij kunnen meedoen met de versoepeling omdat wij het gered hebben met zijn allen coronavrij te blijven. Dit betekent, dat vanaf 1 juli 2020 onze bewoners weer naar buiten mogen en dat de familie en naasten weer op bezoek kunnen komen.


We zijn wel verplicht om te blijven registreren wie er in ons pand is geweest. In de hal ligt, hiervoor op de tafel, een formulier die u moet invullen en in de daarvoor bestemde doos deponeert. De reden hiervoor is, dat het voor ons mogelijk moet zijn om contact met u op te kunnen nemen als er sprake is van een uitbraak. Wij zullen deze gegevens alleen gebruiken waarvoor u deze invult, conform de wet op de privacy. Daarnaast verwachten wij van u dat u uw handen ontsmet alvorens u naar binnen gaat. Dit geldt niet alleen voor het bezoek, maar ook voor onze bewoners wanneer ze van buiten naar binnen komen.


Ons restaurant blijft voorlopig gesloten voor bezoekers, hetgeen betekent dat u ook geen gebruik kunt maken van ons terras. De afspraken voor de babbelbox en het videobellen komen vanaf 1 juli 2020 te vervallen. De gemaakte afspraken tot 1 juli 2020 blijven gewoon staan.


Onze bewoners worden, zoals tot nu toe ook gedaan is, elke dag getemperatuurd. Dit om een vinger aan de pols te houden en snel te kunnen acteren bij signalen. Indien er een (vermoedelijke) besmetting geconstateerd wordt zullen wij onze deuren direct weer moeten sluiten voor bezoek.


Wij wensen alle bewoners en familie/naasten veel plezier met deze versoepeling en gaan er van uit dat we met zijn allen de regels in acht zullen blijven nemen.

 

Met vriendelijke groet, 
De directie