Nieuws & In de Media

Wat kost het wonen in woonzorgcentrum de Pelgromhof

24-11-2015

De kosten voor het wonen in een woonzorgcentrum bestaat uit 3 onderdelen:

 1. Huurkosten
 2. Servicekosten
 3. Zorgkosten

U betaalt dus apart voor het verblijf en voor de diensten, zoals maaltijden en wasgoedverzorging. Daarnaast betaalt u (een lagere) eigen bijdrage voor de zorg die u van ons ontvangt.

Bij onze locatie in Zevenaar, De Pelgromhof, woont u niet in een verzorgingshuis. U woont in uw eigen appartement, waarvoor u huur betaalt. Uw nieuwe thuis.

Kosten Woonzorg Pelgromhof Zevenaar
Mensen die zwaardere ‘verpleeghuiszorg’ nodig hebben, kunnen een beroep doen op de overheid. Hiervoor betaalt u dan geen hoge eigen bijdrage. Mocht u daarnaast zorg nodig hebben, dan krijgt u die ook. Wij bieden u zorg op maat.

U kunt deze zorg mogelijk (deels) betalen met een persoonsgebonden budget (PGB) of Thuiszorgindicatie. Hiervoor heeft u een indicatie van het CIZ nodig. Voor het verblijf zelf heeft u geen indicatie nodig.

De huur

De ruime appartementen worden ingericht zoals u dat wenst. U neemt uw eigen vertrouwde meubelen mee. Wij kunnen u desgewenst helpen met het inrichten.

Ieder appartement heeft een eigen keukenblok met een magnetron. De maaltijden worden verzorgd, u hoeft hier dus niet te koken.

Er zijn verschillende appartementen met een grootte van 32m² tot 70m².
De huurprijzen van de appartementen zijn afhankelijk van de grootte en gaan vanaf € 750 per maand.

De servicekosten

De servicekosten voor het wonen zijn alle kosten die te maken hebben met het wonen, behalve de huur.

De volgende kosten vallen bijvoorbeeld onder de servicekosten:

 • De dagelijkse maaltijden
 • Wasgoedverzorging
 • Verzorging van het linnengoed
 • Huishoudelijke middelen
 • Telefoon, internet en televisie
 • Personenalarmering
 • Interieurverzorging
 • Kleine herstellingen
 • 24 uurs bereikbaarheid

Voor de servicekosten betaalt u maximaal €1.250 per persoon, per maand. We zijn hierin flexibel en helpen u graag om alles zo veel mogelijk af te stemmen op uw wensen. U hoeft dus niet veel geld te hebben om uw oude dag op deze manier te regelen.

De Zorg

Indien u zorgbehoevend bent wordt de zorg ingezet via een drietal wetten:

 1. Wet Langdurige Zorg (WLZ)
 2. Zorgverzekeringwet (Zvw)
 3. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Heeft u zware zorg nodig uit de Wet langdurige zorg (WLZ)? Dan kunt u die zorg eventueel ook thuis krijgen. Maar alleen als zorg thuis verantwoord is en als de kosten niet hoger zijn dan de opname in een instelling.

De zorgkantoren voeren de WLZ uit (voorheen AWBZ), zorgverzekeraars voeren de ZVW uit en de gemeenten zijn verantwoordelijk voor de WMO.

Wat dit precies voor u betekend hangt af van de afgegeven zorgindicatie. De (intramurale) ZZP-indicaties vallen in de WLZ.

De (extramurale) thuiszorgindicaties zijn opgedeeld: de functies verpleging en verzorging vallen onder de Zvw, de functie begeleiding onder de WMO.

Indien u een ZZP indicatie heeft, dan valt deze indicatie per 2015 in zijn geheel onder de WLZ. De lagere ZZP’s 1 t/m 3 mogen kiezen of zij onder de WLZ of onder de Zvw willen vallen. In dat laatste geval krijgt iemand een nieuwe indicatie en geeft hij zijn rechten op de WLZ op.

De extramurale indicaties in functies verpleging, persoonlijke verzorging en begeleiding worden opgeknipt: de Zvw gaat de verpleging en persoonlijke verzorging uitbetalen, de begeleiding wordt uitbetaald door de WMO.

De basisverzekering tegen ziektekosten
Iedere Nederlander is volgens de Zorgverzekeringswet (Zvw) verplicht verzekerd tegen ziektekosten. Woont u in ons woonzorgcentrum dan is dus een basisverzekering ook verplicht. Natuurlijk kunt u uw huidige verzekering behouden.

Uw basisverzekering kan worden aangesproken bij het gebruik van medische diensten. Denk hierbij aan:

 • Huisarts
 • Ziekenhuisopname
 • Apotheek
 • Tandarts
 • (Para)medische diensten zoals fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, geriater, enz.

De eigen bijdrage
Iedereen in Nederland die zorg ontvangt, betaalt een eigen bijdrage. Op de website van CAK kunt u de eigen bijdrage berekenen
https://www.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-portal/pages/k1-12-1-bereken-uw-eigen-bijdrage.html

Compleet beeld
Vindt u dit ingewikkeld? Wilt u een goed beeld van wat u gaat betalen en wat u vergoed krijgt?
Maak dan een afspraak voor een gesprek, via telefoonnummer: 085 401 9684 of mail ons: info@pelgromhof.nl.

Ons team helpt u graag.