Nieuws & In de Media

Hoe het productieplafond in de zorg ouderen gijzelt

21-07-2016

Wat is een productieplafond van een woonzorglocatie? Waarom is het belangrijk voor ouderen?

Zorgminuten en productieplafond

De hoeveelheid zorg die ouderen ontvangen is direct gekoppeld aan de indicatie van de arts. Aan deze indicatie wordt een vast aantal zorgminuten gekoppeld die de klant vergoed krijgt. Hierdoor weet het zorgkantoor hoeveel zorg ze mogen vergoeden.

Tel je in een woonzorglocatie de zorgminuten van alle klanten bij elkaar op dan heb je het productieplafond van deze woonzorglocatie. Als woonzorglocatie kun je dus niet meer klanten aantrekken dan er zorgminuten zijn gekoppeld aan jouw locatie.

Productieplafond, wat een vreemde naam in de ouderenzorg. Het gaat natuurlijk over de zorg voor ouderen, maar net zo belangrijk is persoonlijke aandacht. Dat kun je toch geen productie noemen? Een plafond, ofwel een maximum aantal zorgminuten is ook vreemd.

Door dit plafond kunnen ouderen niet zelf kiezen

Bij het aannemen van één enkele nieuwe klant is er geen probleem. Nadat een appartement dat voorheen verhuurd werd leeg komt te staan, kun je één nieuwe klant aannemen. Het productieplafond blijft gelijk.

Dit is anders wanneer er meerdere mensen tegelijk willen verhuizen naar een andere woonzorglocatie. Dan is er geen ruimte bovenop het productieplafond van deze woonzorglocatie.

Gaat er bijvoorbeeld een woonzorginstelling of thuiszorgorganisatie failliet dan kun je niet zomaar meerdere bewoners van deze instelling een appartement aanbieden in jouw locatie. Hier loopt de woonzorglocatie vast tegen haar productieplafond.

Dit betekent dat eerst het productieplafond moet worden opgehoogd voor deze woonzorglocatie. Dit kan alleen worden gedaan door het zorgloket (zorgverzekeraars).

Zo lang zij niet het productieplafond verhogen kan een woonzorglocatie niet een aantal nieuwe klanten tegelijk aantrekken.

Dit terwijl de ouderen in de bestaande locaties graag naar een nieuwe woonzorglocatie willen waar het allemaal wel goed loopt.

De huidige werkwijze betekent dus dat de klant zelf niet kan bepalen waar ze willen wonen. Zo worden ouderen gegijzeld en zijn ze afhankelijk van beslissingen waar ze geen invloed op hebben.

Dit is iets waar de Pelgromhof en Percura Zorg in Zevenaar ook mee worstelen. Ouderen die uit een aantal locaties naar de Pelgromhof in Zevenaar willen komen, maar het zorgloket wil het productieplafond niet verhogen.

Het zorgloket wacht op de beslissing of de failliete woonzorglocatie mogelijk snel kan worden overgenomen door een organisatie. Zolang dit niet duidelijk is worden de productieplafonds van andere woonzorglocaties niet aangepast.

De klant kan dus zelf niet kiezen waar ze gaat wonen, zolang de nieuwe locatie niet meer zorgminuten krijgt van het zorgloket.

Hier is ruimte voor verbetering in de ouderenzorg. Veel sneller het productieplafond verhogen van de locaties waar ouderen graag willen wonen. Hiermee komt de keuze weer bij de ouderen.

Dat is waar Perura Zorg voor staat, ouderen die de regie houden over hun leven ook als ze hulpbehoevend zijn.

Vanuit Percura Zorg werken wij aan een verandering. Namelijk transparantie in de ouderenzorg, waar ouderen zelfstandig kunnen kiezen waar ze willen wonen en welke zorg ze willen afnemen. Voor meer informatie kunt u bellen naar onze receptie op: 085 401 96 84.