Nieuws & In de Media

De CAK eigen bijdrage bij wonen en zorg voor ouderen

28-01-2016

Dit is een lastig onderwerp. Dit komt omdat er met veel dingen rekening wordt gehouden voor de eigen bijdrage. Verder spelen de verschillende vormen van zorg een grote rol in de eigen bijdrage.

 

Per 1 januari 2015 is de Wet langdurige zorg (Wlz) ingevoerd. Deze wet vervangt voor een deel de zorg die eerder onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) viel: langdurige, intensieve zorg die in een verzorgings- of verpleeghuis of thuis geleverd wordt.

 

De AWBZ kende een “vermogensinkomensbijtelling”; afgekort de "VIB". Onder de Wlz is dat niet anders: wanneer uw vermogen in box 3 voor de inkomstenbelasting (sparen en beleggen) meer bedraagt dan het heffingsvrije vermogen, telt 8% van dat vermogen mee in het verzamelinkomen bij de bepaling van uw eigen bijdrage.

 

Die eigen bijdrage kan oplopen tot maximaal € 2.301,40 per maand. Dit is de “hoge eigen

bijdrage 2016” bij langdurig “zorg met verblijf”. Bij zorg zonder verblijf geldt de lage eigen bijdrage. Die is voor 2016 minimaal € 159,80 per maand en maximaal € 838,60 per maand.

 

We krijgen regelmatig vragen over de effecten van de Wlz, wat betekent dit nu precies voor mijn moeder of vader? Hoeveel is de eigen bijdrage? U kent vast nog wel het “opeten van het eigen huis”.

 

Wanneer u beroep doet op de Wet langdurige zorg hoe berekend u dan de eigen bijdrage?

 

Op de website van CAK - de instantie verantwoordelijk voor de inning van de eigen bijdrage vindt u een aantal rekenprogramma's https://www.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-portal/pages/k1-cak-klanten. Hier kunt u direct uw eigen bijdrage berekenen. Let op, voor het bijdragejaar 2016 is 1 januari 2014 de peildatum.

 

Meer informatie op https://www.regelhulp.nl/hoeverandertmijnzorg-nl en in de folder https://www.hetcak.nl/portalserver/stream/cak-klanten/1-zorg-met-verblijf/1-11- downloads/CAK-folder-Wlz-2016.pdf (pdf).

 

Wanneer u gebruik maakt van de Wet langdurige zorg moet u dan uw eigen huis opeten?

 

Kort antwoord: nee. Als de woning uw eigendom is en door u wordt bewoond als hoofdverblijf, dan valt de woning in box 1 en niet in box 3. Voor de VIB wordt de waarde van uw woning dan niet meegerekend.

 

Het Centraal Administratie Kantoor –Bijzondere ziektekosten (CAK-BZ) is belast met het berekenen en ontvangen van de eigen bijdrage die is verschuldigd voor de zorg.

 

Deze eigen bijdrage is afhankelijk van de hoeveelheid te ontvangen zorg, uw leefsituatie en uw inkomen.De eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf is inkomensafhankelijk.

Bij de berekening van de maximale bijdrage gaat het CAK uit van het verzamelinkomen. Deze inkomensgegevens worden door de Belastingdienst bij het CAK aangeleverd. Daar hoeft u dus niets voor te doen.

 

Zorgkosten in een regulier verpleeghuis?

In Nederland heeft de overheid een zorgplicht voor mensen met een indicatie voor zorg. U draagt, in de reguliere zorg, aan de kosten voor het WONEN, het ETEN en de ZORG zelf bij door een eigen bijdrage te betalen aan het CAK.

 

Deze eigen bijdrage kan oplopen tot € 2.284,60 per maand. Op deze wijze betaalt u naar draagkracht bij voor de huisvesting, het eten en de zorg in een regulier huis. Het kan dus zijn dat de andere mensen die daar verblijven minder betalen dan u, voor dezelfde zorg.

 

Zorginstellingen krijgen geld van het Rijk. De benodigde zorg kan op twee manieren worden geleverd namelijk binnen de wet langdurige zorg (Wlz) of de zorgverzekeringswet (ZVW). De keuze is onder andere afhankelijk van de zwaarte van uw zorg.

 

U betaalt wel een eigen bijdrage voor de zorg die u krijgt in de instelling.

 

 

Particuliere Woonzorginstanties

Particuliere woonvormen krijgen geen geld uit de Wlz. Hier betaalt u wonen en zorg dus zelf. Eventueel kunt u dit (deels) betalen met een persoonsgebonden budget (pgb).

 

De Pelgromhof werkt op particuliere basis, met gescheiden wonen en zorg. Bij zorg zonder verblijf geldt dus de lage eigen bijdrage zoals hierboven genoemd. (maximaal € 838,60 per maand).

 

Persoonsgebondenbudget

Maakt u gebruik van een persoonsgebonden budget (pgb), dan worden hieruit de zorgkosten betaald. De zorgkosten worden berekend aan de hand van de door het zorgkantoor vastgestelde NZa -tarieven maal de geleverde zorguren.

 

De overheid brengt een eigen bijdrage in rekening brengen op uw PGB. Deze eigen bijdrage is maximaal gesteld op € 683,40 Deze wordt achteraf door het CAK aan u berekend.

 

Bovenop dit maandelijkse bedrag komt dus een eigen bijdrage aan het CAK voor de geïndiceerde zorg. Deze is afhankelijk van inkomen en vermogen.

 

Alle maandelijkse kosten op een rij

 

Er zijn in totaal 3 elementen die u maandelijks betaald voor wonen en zorg:

 

1. Wonen - huur van het appartement binnen de Pelgromhof

Dit is de huur net zoals je huur zou betalen voor een andere huurwoning.

 

De huurprijzen van de appartementen zijn afhankelijk van de grootte en gaan vanaf € 750 per maand. Dit neemt u rechtstreeks af van de Pelgromhof.

 

2. Servicekosten - alle andere kosten rondom het wonen behalve de huur

Maaltijden, personenalarmering, nterieurverzorging, linnenverzorging, internet, etc.

 

Voor de servicekosten betaalt u maximaal €1.250 per persoon, per maand. Dit neemt u ook rechtstreeks af van de Pelgromhof.

 

3. Zorg, begeleiding en ziektekosten

De zorg en huishoudelijke verzorging wordt dus geleverd op basis van de aan de bewoner toegewezen zorgindicatie. Deze wordt afhankelijk van deze indicatie betaald uit de Wlz / VPT / Zvw of WMO. Deze betaald u dus niet zelf.

 

De (extramurale) thuiszorgindicaties zijn opgedeeld in verpleging en verzorging. Deze vallen onder de Zvw. De begeleiding valt onder de WMO.

 

U kunt deze zorg mogelijk (deels) betalen met een persoonsgebonden budget (PGB) of thuiszorgindicatie. Hiervoor heeft u een indicatie van het CIZ nodig.

 

U betaalt afhankelijk van de indicatie zelf een wettelijke eigen bijdrage over de geïndiceerde uren. De Eigen Bijdrage wordt inkomensafhankelijk vastgesteld door het CAK. Deze betaalt u wel zelf.

 

Iedere Nederlander is volgens de Zorgverzekeringswet (Zvw) verplicht verzekerd tegen ziektekosten. Woont u in ons woonzorgcentrum dan is dus een basisverzekering ook verplicht.

Deze verzekering gebruikt u voor het bezoek aan de huisarts, ziekenhuis, apotheek, tandarts etc. De kosten voor de ziektekostenverzekering betaalt u ook zelf.

 

Compleet beeld

Vindt u dit ingewikkeld? Wilt u een goed beeld van wat u gaat betalen, wat u vergoed krijgt en wat de eigen bijdrage is?

 

Maak dan een afspraak voor een gesprek, via telefoonnummer: 085 401 9684 of mail ons: info@pelgromhof.nl.

Ons team helpt u graag.