Nieuws & In de Media

Sneak peek: Uitzending RTL woontips

04-03-2016

In het RTL 4 programma Woontips is op zaterdag 5 maart om 16.00 uur een item te zien over Percura Zorg in de Pelgromhof en de aangrenzende woningen aan het Masiusplein en Dr. Honigstraat. “Waar door samenwerking wonen, welzijn en zorg elkaar ontmoeten”

De uitzending RTL4 Woontips

Langer thuis blijven wonen

Sandra van Baston Wonen vertelt in het filmpje dat we merken dat steeds meer bewoners 70+ zijn en steeds meer mensen langer thuis blijven wonen. Zij ging op bezoek bij mevrouw Fontein-Tomassen (95 jaar) die nog zelfstandig woont aan het Masiusplein. Maar zelfstandig wonen is natuurlijk voor veel ouderen niet altijd vanzelfsprekend. Deels kunnen woningen aangepast worden, maar vaak ligt er ook een vraag op het gebied van zorg of een sociale vraag. Veel bewoners hebben niet zo’n dikke portemonnee dat ze dat allemaal privé kunnen inkopen. Baston wonen wil als sociale huisvester graag dat haar bewoners betaalbaar en tevreden kunnen wonen, maar tegelijkertijd zijn zij niet van het bieden van zorg of sociale ondersteuning. Daar werkt Baston Wonen graag samen. Percura Zorg is een van de partijen waarmee Baston Wonen die samenwerking aangaat. De locatie de Pelgromhof van Percura Zorg en de appartementen van Baston zitten letterlijk aan elkaar vast. In de appartementen aan het Masiusplein en Dr. Honigstraat wonen vrijwel allemaal ouderen.

 

Waar wonen, welzijn en zorg elkaar ontmoeten

 

Frank Sanders en Ton v.d. Kraats, eigenaren van Percura Zorg, hebben de Pelgromhof teruggebracht naar de basis waarop de Pelgromhof in 1997 gerealiseerd is. Namelijk de zorg voor ouderen maar ook de maatschappelijke functie binnen en buiten de muren van de Pelgromhof. Zowel binnen de Pelgromhof maar ook in onze aangrenzende woningen wordt door Percura Zorg extramurale zorg geleverd, afgestemd op de individuele cliënt. Er zijn veel voorzieningen in de buurt. Maar de bewoners hebben ook behoefte aan gezelligheid, eten in een restaurant waar vers gekookt wordt of meedoen met een leuke activiteit. En natuurlijk hebben ze ook de nodige wensen op het gebied van zorg: een huisarts in het gebouw, fysiotherapie of thuiszorg. Dit alles biedt Percura Zorg in de Pelgromhof.

Samenwerken met andere partijen

De kracht zit hem in het aansluiten bij de behoeften van de bewoners. Samen met partijen in Zevenaar echt bijdragen aan niet alleen het woongenot maar zelfs aan het levensgeluk van de bewoners van de Pelgromhof en het Masiusplein. Zonder draagvlak van de gemeente en samenwerking met andere partijen kan het nooit slagen. We zijn samen verantwoordelijk en daarom slaan we ook samen de handen ineen. Dat is overigens helemaal niet zo moeilijk als je samen het doel voor ogen houdt en ieder de rol laat spelen waar hij of zij goed in is. We willen toch allemaal dat ouderen, hoe dik of dun hun portemonnee ook is, in Zevenaar op een prettige manier wonen en oud kunnen worden!

Wethouder Stef Bijl sluit af met een Woontip!

Veel kijkplezier!