Nieuws & In de Media

Hoe we naar een beter zorgproces komen

28-07-2016

De conclusies uit het onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) laten zien dat er nog veel mis gaat in verpleeghuizen en woonzorginstellingen. Het zorgproces voor ouderen kan veel beter.

De ervaringen van mensen als Hugo Borst met zijn dementerende moeder, die hij regelmatig deelt in een column in het AD, laten ook zien dat er veel misgaat en waar het beter kan. Vergelijkbare ervaringen herkent Frank Sanders, directeur van Percura Zorg, ook uit de afgelopen tien jaar in de wereld van de ouderenzorg.

Punten waar het beter kan in de ouderenzorg

Registratie en overhead
Er is veel registratie die de verzorging en verpleging moet uitvoeren tijdens het werk. Registratie die voor 90% niet direct bijdraagt aan de zorg van de ouderen.

Deze grotendeels overbodige registratie is vooral bedoeld voor de procedures die zijn opgesteld door de managers en bestuurders in de woonzorgorganisatie. Mocht er iets fout gaan dan kunnen ze aantonen dat zij de regels hebben gevolgd.

De veiligheidsmaatregelen omtrent de verzorging van ouderen worden steeds lastiger en uitgebreider. Deze maatregelen zijn vaak gebaseerd op uitzonderingen. De manager vertrouwt dus niet meer op de kennis en kunde van de verzorger of verpleegkundige, maar op procedures en registratie.

In de grotere woonzorgorganisaties zijn er managers om deze procedures op te stellen en te controleren. Dit is allemaal overhead die niet direct bijdraagt aan de zorg van de ouderen. Daarnaast zijn er meer managers die het verzorgend personeel aansturen.

Zelf kiezen waar je woont
Door de kartelvorming van grotere woonzorgorganisaties en afspraken met zorgkantoren kunnen ouderen niet altijd zelf kiezen waar ze komen te wonen.

Met thuiszorg langer in eigen huis wonen
Door de veranderingen en bezuinigingen in de ouderenzorg van de afgelopen jaren worden ouderen min of meer gedwongen om zo lang mogelijk thuis te wonen. Dit gebeurt met hulp van de thuiszorg die wel 6 keer of meer per dag kort aan huis komt om de oudere te helpen.

Daarnaast kunnen deze ouderen die nog thuis wonen niet zonder de ondersteuning van kinderen, familie en buren. Waarbij ouderen zich vaak bezwaard voelen om eens iets extra’s te vragen.

Kosten en vergoedingen niet duidelijk
De eigen bijdragen en overige kosten waar ouderen mee te maken krijgen als ze verhuizen naar een woonzorginstelling zijn ingewikkeld. Het gaat om vergoedingen die van drie tot vier verschillende instanties komen.

De kosten en vergoedingen zijn vaak niet duidelijk. Als oudere moet je hier vaak zelf achteraan.

Beeldvorming verpleeghuizen
In de afgelopen jaren is het beeld dat we hebben van verpleeghuizen en woonzorginstellingen niet echt positief.

  • Je kunt zelf niet meer kiezen wanneer je opstaat of naar bed gaat en door onderbezetting kan dit erg afwijken van wat je gewend bent.

  • Je kunt niet kiezen wanneer je gaat eten.

  • Een keer per week onder de douche.

  • Uren wachten tot iemand kan helpen om naar de WC te gaan.

Meer zorg nodig
In je eigen huis heb je zelf controle en maak je afspraken met de thuiszorg. Al wordt dit lastiger; ouderen hebben steeds meer hulp en zorg nodig. Alles in huis moet steeds meer worden aangepast om het zelfstandig wonen mogelijk te maken.

Haaks daarop staat dat gemeentes en thuiszorgorganisaties moeten bezuinigen. Dit gebeurt vooral door te snijden in de uren voor de zorg aan de ouderen. In plaats van langere tijd bij één oudere, worden dit steeds meer bliksembezoekjes per dag. (zie artikel Wat is er mis aan het zorgproces vandaag)

Ouderen gaan pas in een woonzorginstelling wonen als het echt niet meer anders kan. Op dat moment hebben ze dus veel verzorging en verpleging nodig. Dat levert weer nieuwe problemen op in de woonzorginstellingen en verpleeghuizen:

  • Kennis van het personeel is vaak onvoldoende, bijvoorbeeld over de omgang met dementie.

  • Bij één derde van de verpleeghuizen is de kwaliteit en veiligheid van de zorg niet goed en dit wordt niet snel genoeg verbeterd.

  • Onderbezetting van personeel.

Zie artikel Meer overhead en minder zorg door angst in ouderenzorg

Zorgproces kan ook anders

Het zorgproces kan ook anders, zoals bij de Pelgromhof te Zevenaar. Dit is de locatie van Percura Zorg. Ouderen genieten daar in een eigen appartement dat ze huren. De appartementen hebben alle voorzieningen die de bewoners nodig hebben.

De Pelgromhof is een kleine locatie waar de oudere zich thuis voelt. De bewoners kennen elkaar en de verzorging kent alle bewoners. Hierdoor is er meer ruimte voor persoonlijke aandacht.

Ook ligt de Pelgromhof midden in een woonwijk en vlak bij het centrum, zodat de ouderen zoveel mogelijk betrokken blijven bij de maatschappij.

Er is minder overhead doordat de ondernemers van Percura Zorg maximale aandacht hebben voor prettig wonen. Wonen en zorg zijn gescheiden, doordat de thuiszorgorganisatie van de Pelgromhof verantwoordelijk is voor de verzorging en hulp.

De locaties zijn zo opgezet dat het betaalbaar is voor een grote groep van de ouderen. De woon- en servicekosten betalen ze zelf. De hulp en verzorging wordt grotendeels vergoed door de overheid.

Er worden veel activiteiten georganiseerd voor de ouderen. Hierdoor zijn de ouderen niet langer vele uren alleen. Samen zijn en activiteiten ondernemen dragen bij aan een goede gezondheid.

Er zijn activiteiten waardoor ouderen gestimuleerd worden om te bewegen of juist het brein te trainen. Er zijn ook ontspanningsactiviteiten om te genieten van bijvoorbeeld muziek, dans of een film. Ook komen kinderen van een basisschool de ouderen bezoeken om bijvoorbeeld samen te knutselen.

Verder is er aandacht voor vers en gezond eten, dat bereid wordt in de eigen keuken door een Chef-kok. De bewoners kunnen zelf kiezen hoe laat en waar ze gaan eten. Gezamenlijk in het restaurant of in hun eigen appartement.

Voor de bewoners is het prettig wonen en ze krijgen de zorg en hulp die ze wensen. De ondernemers achter Percura Zorg zijn gedreven om ouderen een betere oude dag te geven.

Meer weten over hoe het anders kan in de ouderenzorg? Heeft u vragen, suggesties of tips, neem dan contact op met ons via 085 401 96 84 of mail naar info@pelgromhof.nl