Nieuws & In de Media

Zorglandschap moet meer denken vanuit de klant

12-05-2016

De zorg en ondersteuning voor ouderen die hulp nodig hebben veranderd. We zien het om ons heen. Berichten over verpleeghuizen en verzorgingshuizen die worden gesloten en grote thuiszorgorganisaties die failliet gaan.

Dat is niet voor niets. Het zorglandschap verandert onder invloed van de overheid, zorgverzekeraars en vastgoedeigenaren.

ouderenzorg klant

Er is al langer behoefte aan zorg voor ouderen op een andere manier. Ouderen zoeken een plek om te wonen waar ze zich thuis voelen. Een plek om te wonen waar je niet wordt behandeld als patiënt maar als mens.

Geen wonder dus dat luxe woonzorginstellingen als paddenstoelen uit de grond zijn geschoten de laatste jaren. Een combinatie van wonen en zorg met extra aandacht en luxe voorzieningen. Mooie panden op prachtige locaties.

Voor veel ouderen is deze luxe niet nodig. Zij willen graag ergens wonen waar ze wel altijd beschikking hebben over zorg maar de woning mag minder luxe. Op dit moment zijn er echter te weinig van deze betaalbare woonvormen.

Dat dit wel kan bewijst Percura Zorg, bijvoorbeeld met de locatie Pelgromhof in Zevenaar. Een betaalbare woning met de service zoals u die gewend bent. Met alle zorg door de thuiszorgorganisatie volgens de indicatie die u van uw dokter heeft gekregen.

Dan is er nog een groot deel van de ouderen waarvoor wonen, zelfs in deze betaalbare woonzorginstelling, financieel niet haalbaar is. Een goede oplossing voor deze mensen zou zijn dat ze gebruik kunnen maken van huursubsidie wanneer ze naar zo’n appartement verhuizen. Dezelfde ondersteuning die ze krijgen voor hun huidige huurwoning.

Deze ouderen kunnen op dit moment niet anders dan thuis blijven wonen. Mensen van de thuiszorg komen meerdere keren per dag aan huis om te helpen. Denk aan gehoortoestel in doen, steunkousen aantrekken, helpen bij het douchen, helpen bij de medicijnen en veel meer kleine losse taken. Net zo lang tot dat echt niet meer gaat.

Aan de ene kant is het op jezelf wonen fijn, in het huis waar ze lang hebben gewoond. Aan de andere kant zijn deze ouderen voor het grootste deel van de dag alleen. De kinderen komen een keer per week een paar uur. De mensen van de thuiszorgorganisatie komen wel dagelijks langs om te helpen, maar dat is telkens voor een paar minuten. De rest van de tijd zitten deze ouderen veel alleen, ze lezen de krant, puzzelen wat en kijken veel televisie.

Percura Zorg verandert dit

De bewoners zijn klanten. Ze wonen in hun eigen appartement en daarnaast zijn er veel gezamenlijke activiteiten.

Veel mensen helpen en bezoeken de Pelgromhof in Zevenaar bijvoorbeeld. De medewerkers van de Pelgromhof staan de gehele dag voor de klanten klaar. Activiteiten met kinderen van de basisschool. Of ontmoetingen met verenigingen en evenementen die gebruik maken van het theater in deze locatie.

Zo is er veel bedrijvigheid in deze locatie waardoor je als oudere meer in de maatschappij staat. Weg uit het eenzaamheid.

De bewoners bepalen zelf waar ze eten en dit doen ze steeds meer gezamenlijk in het restaurant. Ze bepalen in overleg wanneer ze naar bed willen net als thuis. Dit wordt niet bepaald door het personeel.

Hier ben je geen patiënt, maar een oudere midden in de maatschappij.

Percura Zorg levert zo een bijdrage om het zorglandschap te veranderen. We willen een open en transparante omgeving die iedereen kan begrijpen. Wij denken ook dat ouderen die minder mobiel zijn heel goed zelfstandig kunnen bepalen wat ze met hun leven willen. Zelf keuzes maken waar je woont en welke hulp en zorg je krijgt. Daar werken wij aan.

Heeft u suggesties, verbeteringen of vragen over het woonzorgconcept van Percura Zorg?
Kom dan naar de receptie van het woonzorgcentrum de Pelgromhof te Zevenaar (telefoonnummer: 085 401 9684) of mail naar: info@pelgromhof.nl.
Ons team helpt u graag.