Nieuws & In de Media

Verpleegzorg thuis voor ouderen met het 'Volledig Pakket Thuis'

23-05-2016

Door: Frank Sanders.

In het nieuwe ANBO Magazine staat een interview met de directeur van WelThuis, Vivian Broex. Deze organisatie met 17 verzorgingshuizen en verpleeghuizen, biedt nu ook hulp aan ouderen die thuis wonen en die 24-uur per dag zorg en/of toezicht nodig hebben, denk bijvoorbeeld aan ouderen met dementie.

Met de Wet langdurige zorg (Wlz) wordt de zorg in een verzorgings- of verpleeghuis betaald.  Zoals de directeur-bestuurder van ANBO Liane den Haan aangeeft, zijn er ook andere oplossingen. ANBO is de belangenorganisatie voor ouderen.

verpleegzorg thuis ouderen VPT

De oplossing die WelThuis en andere organisaties bieden is dat ouderen in hun eigen woning kunnen blijven wonen en zorg aan huis krijgen door de medewerkers van het verpleeghuis. Dit wordt mogelijk gemaakt door het zogenaamde ‘volledig pakket thuis’ (VPT).

Den Haan: “In 2015 kregen 3800 mensen uit de Wlz een ‘volledig pakket thuis’. Dat is niet voor iedereen een uitkomst; zo moeten de woonomstandigheden geschikt zijn en de zorg mag niet meer kosten dan een opname in een verpleeghuis."

Toch is het een geweldige manier om zorg te bieden in de vertrouwde omgeving. Daarmee sluit het prachtig aan bij de wens om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Daarnaast kan het echtparen helpen samen te blijven wanneer één van de twee zware zorg nodig heeft.”

Door het veranderende zorglandschap gaan we dit soort oplossingen steeds vaker zien. Zo werkt Percura Zorg al ruim een jaar aan een betere en betaalbare manier van ouderenzorg.

Want, wat als uw huidige woning niet geschikt is om dit soort zorg thuis te krijgen? Wat als u liever ergens woont waar u minder eenzaam bent, ook als echtpaar? Percura Zorg met locaties als de Pelgromhof in Zevenaar biedt daar de oplossing voor. U huurt in de woonzorglocatie uw eigen appartement. U woont hier dus in uw eigen huis. Het verschil is dat u niet meer alleen bent.

Het bijkomende voordeel is dat de appartementen geschikt zijn voor 24-uurs zorg. Doordat u een eigen appartement huurt zijn de kosten van de zorg lager dan in een verpleeghuis of verzorgingshuis.

Zo sluit de langdurige zorg weer aan bij de wensen van de klant. Precies wat Den Haan en de ANBO voor ogen hebben.

ANBO is positief over de mogelijkheden die de Wlz biedt: naast opname in een verpleeghuis en het 'volledig pakket thuis' zijn er ook Persoonsgebonden Budgetten (Pgb’s) en het ‘modulair pakket thuis’ waarbij een deel van de zorg uit instellingen komt.

De cultuurverandering die Den Haan noemt in het interview is al doorgevoerd bij Percura Zorg. Wij zijn gedreven om dit verder uit te bouwen en de ouderenzorg te vernieuwen, passend bij deze tijd.

Zorg wordt veel meer op maat en op basis van de wensen van de klant. Continu zoeken we naar samenwerking en oplossingen om de zorg voor ouderen betaalbaar te maken.

Mogelijk is het ‘volledig pakket thuis’ voor u ook een oplossing. Neem contact met ons op via telefoonnummer: 085 401 9684 of mail naar info@pelgromhof.nl en we onderzoeken graag samen met u de mogelijkheden.

 

Credit foto: via Flickr