Slide 4 Slide 2 Slide 3 Slide 1 Slide 5

Zo lang mogelijk thuis wonen voor ouderen niet altijd beste oplossing

22-08-2016

De ‘zo lang mogelijk thuis wonen’ gedachte wordt in Zweden al jaren uitgevoerd. Ze ontdekten de afgelopen jaren ook de beperkingen van deze werkwijze.

Joris Slaets, directeur van Leyden Academy on Vitality and Ageing en hoogleraar ouderengeneeskunde aan het UMCG, was in mei in Zweden. Al meer dan 40 jaar wordt in Zweden geprobeerd om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen.

Ondanks de vele positieve effecten zijn er ook een paar negatieve effecten van het zo lang mogelijk thuis wonen.

De vergoeding van de zorg is ondertussen goed geregeld in Zweden, met uitgebreide basispakketten, en is vrijwel geheel inkomensonafhankelijk. Hier kunnen we in Nederland nog veel van leren. Lees ook De zorgmarkt is niet transparant - hoe kunnen we dit veranderen?

De revalidatie van ouderen is in Zweden bijna helemaal thuis georganiseerd. Na een heupoperatie bijvoorbeeld gaan ouderen niet naar een verpleeghuis. Binnen een week zijn ze weer in hun eigen huis met intensieve thuishulp, fysio- en ergotherapie.

Uit onderzoek is gebleken dat de revalidatie thuis veel specifieker is. Dit gebeurt namelijk in de eigen omgeving en de mensen zijn beter gemotiveerd.

Gaat niet goed met kwetsbare ouderen

Ondanks dat de zorg goed georganiseerd is en revalidatie succesvoller is in de thuissituatie, valt de laatste jaren ook iets anders op in Zweden. Namelijk de beperking van alleen thuis wonen.

Gezondheid is belangrijk voor iedereen, maar dit is niet het enige dat telt in het levensgeluk tijdens de oude dag.

Uit onderzoek naar de blauwe zones in de wereld (waar mensen het langst en gezondst leven) is duidelijk geworden dat erbij horen, liefdevolle relaties en iets betekenen voor anderen belangrijk is wanneer je gelukkig ouder wilt worden. Lees ook Hoe voorkomen we vereenzaming onder ouderen.

Alleen thuis wonen heeft een negatief effect op dat levensgeluk. Volgens Slaets is daar ook in Zweden nog bar weinig aandacht voor.

Ondertussen zijn er mensen speciaal verantwoordelijk voor ontmoetingsplaatsen en ondersteuning van mantelzorgers. Zij werken hard om zeer geïsoleerde ouderen weer bij de gemeenschap te betrekken.

Zweden heeft sinds 2009 een sociale wet die regionale overheden verplicht om de informele zorg te erkennen en te ondersteunen. De informele zorg gaat dus verder dan de reguliere zorg van ouderen die al wel goed geregeld is in Zweden.

Iets wat we in Nederland sterk kunnen verbeteren is mensen aanstellen die de specifieke taak hebben om mantelzorgers te informeren. Zo helpen ze de mantelzorger hun weg te vinden in de regionale voorzieningen en regels. Met de huidige ondoorzichtige zorgmarkt in Nederland is dat zeker geen luxe, maar eerder noodzaak.

Zo helpen zij de mantelzorgers bij het vaststellen van hun behoeftes en om dat aan te pakken. Deze samenwerking met de mantelzorgers kan er voor zorgen dat de kwetsbare ouderen er weer bijhoren.

Volgens Slaets is het een misvatting dat onze samenleving in Nederland dit zonder publieke middelen en expliciete steun vanuit de overheid kan realiseren.

In je eigen woning en toch samen

Het zo lang mogelijk thuis wonen kent zijn voordelen. Dat dit uitstekend te combineren is met samen zijn en midden in de samenleving staan is te zien bij de Pelgromhof te Zevenaar, van woonzorgorganisatie Percura Zorg.

Bij de Pelgromhof woont u in uw eigen (gehuurde) appartement en bepaalt u de meeste zaken zelf. Tegelijkertijd is er 24 uur per dag zorg aanwezig.

Er worden verschillende activiteiten voor de ouderen georganiseerd. Hierbij worden ook de buurtbewoners betrokken.

Er zijn ouderen voor wie het samen wonen in een kleine gemeenschap, veiligheid, en activiteiten in een woonzorginstelling veel beter zijn dan nog langer alleen blijven zitten in de eigen woning. Slaets zegt hierover dan ook: “Laten we tot slot niet doorschieten in ‘zo lang mogelijk thuis’.”

Tijdens de studiereis bezocht Slaets het woonzorgcentrum Brommagården in Stockholm. Zij bieden kleinschalige woningen voor ouderen met lichamelijke beperkingen en dementie, in een buitenwijk met een parkje en bos.

Het gebouw, de omgeving, de houding van het personeel; alles is er gericht op maximale keuze- en bewegingsvrijheid. Geen deur is op slot, iedereen kan naar buiten.

Net als bij de Pelgromhof krijgen de mensen daar individueel de vraag wat ze willen eten en drinken en hoe ze hun dag willen doorbrengen. Dit soort keuzes kunnen en willen ouderen heel graag zelf maken.

Deze keuzevrijheid net als thuis vraagt een omgeving, medewerkers, een gebouw en ondernemers die dat mogelijk maken.

Wonen in een appartement als in de Pelgromhof is het nieuwe huis waar mensen zich thuis voelen. Hier kunnen ze zelf keuzes maken, deelnemen aan activiteiten, en vrij gaan en staan waar ze willen.

Een woonzorglocatie waar u middenin de gemeenschap staat en waar u het gevoel heeft bij een gemeenschap te horen. Extreem belangrijk in een gelukkig leven. En wie wil nu niet gelukkig leven?

Dat hoeft dus niet altijd in het ‘oorspronkelijke’ huis te zijn waar u jaren heeft gewoond. Maar ook niet in een instituut geïsoleerd van de samenleving.

Percura Zorg levert met de Pelgromhof maatwerk: wonen in een veilige omgeving dat voelt als thuis, met alle zorg die u nodig heeft.

Slaets, “In Zweden is echt niet alles beter geregeld. Maar laten we leren waar we kunnen: koester en ondersteun de informele zorg en verklaar eigen huis en haard niet bij voorbaat heilig.”

Meer weten over het betaalbare maatwerk voor ouderen van Percura Zorg? Neem dan contact met ons op: telefoonnummer: 085 401 9684 of mail naar info@pelgromhof.nl