Nieuws & In de Media

Volledig Pakket Thuis - intensieve zorg aan huis voor ouderen

27-05-2016

In het vorige artikel schreven we over Verpleegzorg thuis voor ouderen met het 'Volledig Pakket Thuis'. Nu gaan we wat dieper in op wat het Volledig Pakket Thuis inhoudt.

Wanneer u een indicatie heeft voor zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) dan is het mogelijk om thuis te blijven wonen met intensieve zorg aan huis.

Dit thuis kan zijn in uw huidige huis of in het appartement in een woonzorgoplossing zoals van Percura Zorg.

De Wet langdurige zorg biedt hiervoor drie mogelijkheden:

 • Het volledig pakket thuis

 • Het modulair pakket thuis

 • Het persoonsgebonden budget

 

Volledig pakket thuis

Met het volledig pakket thuis levert een zorgaanbieder als Thuiszorg Pelgromhof alle zorg die in uw zorgprofiel past, bij u thuis. U spreekt met de zorgaanbieder af welke zorg u precies wenst en wat nodig is. U bepaalt en maakt zelf afspraken over de tijden waarop de zorgverlener komt. In uw persoonlijke zorgplan komen alle afspraken te staan zodat er altijd duidelijkheid is.

U kunt er ook voor kiezen om bepaalde onderdelen van de zorg af te nemen bij de zorgaanbieder en dus niet alles.

Modulair pakket thuis

Met het modulair pakket thuis kiest u bijvoorbeeld wel voor de persoonlijke zorg, maar geen begeleiding. U kunt ook de onderdelen bij verschillende zorgaanbieders afnemen als u dat wilt. Ook hier worden weer de afspraken vastgelegd in het zorgplan. Dit zorg voor duidelijkheid bij alle betrokkenen.

Persoonsgebonden budget (pgb)

Het persoonsgebonden budget is het budget (een geldbedrag) waarmee u zelf de zorg inkoopt. U bepaalt zelf welke zorgverleners. Dit budget kunt u gebruiken voor professionele zorgverleners en/of familieleden betalen om (een deel van) de zorg te leveren. U legt samen met de zorgverleners de afspraken vast in zorgverleningsovereenkomsten. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) controleert deze afspraken en betaalt de zorgverleners uit.

Wat zit er precies in de verschillende pakketten?

Wat valt er onder het Volledig pakket thuis (Vpt)?

Het Vpt bevat bijna alle zorg die u ook in een verzorgingshuis of verpleeghuis zou krijgen, maar dan thuis.

Het volledig pakket thuis bestaat o.a. uit:

 • persoonlijke verzorging

 • verpleging

 • Wlz-behandeling

 • begeleiding (individueel en/of dagbesteding)

 • vervoer naar behandeling en/of dagbesteding

 • alarmering

 • maaltijden (eten en drinken);

 • hulp bij het huishouden;

 • logeeropvang ter ontlasting van de mantelzorg.

De indicatiecriteria voor het Vpt zijn dat u een blijvende behoefte moet hebben aan permanent toezicht en 24 uur per dag zorg in de nabijheid.

Het CIZ stelt de indicaties hiervoor in de vorm van een zorgprofiel. Vervolgens kunt u binnen dit zorgprofiel kiezen welke leveringsvorm u wenst. Eén van die leveringsvormen betreft het Vpt.

Wat zit er in het Modulair pakket thuis (Mpt)

Met het modulair pakket thuis krijgt u een deel van de zorg via een zorginstelling en koopt u zelf het andere deel in, met uw Persoonsgebonden budget. Met dit pakket krijgt u geen maaltijden en geen hulp bij het huishouden.

De zorg kan uit de volgende onderdelen bestaan:

 • persoonlijke verzorging

 • verpleging

 • Wlz behandeling

 • begeleiding (individueel en/of dagbesteding)

 • vervoer naar behandeling en/of begeleiding

 

Dit zijn de verschillen tussen het Vpt en het Mpt

 • Het Vpt kan niet worden gecombineerd worden met een Pgb. Bij een Mpt kan dit wel.

 • Het Vpt wordt geleverd door één aanbieder. Het Mpt kan geleverd worden door verschillende aanbieders.

 • Voor het Vpt geldt de lage intramurale eigen bijdrage. Voor het Mpt is dat de extramurale eigen bijdrage.

 • Het Vpt bevat, in tegenstelling tot het Mpt, ook de maaltijden en hulp bij het huishouden.

Zorg aan huis met een persoonsgebonden budget

Met uw persoonsgebonden budget kunt u zelf zorg en/of ondersteuning inkopen. De zorg kunt u inkopen bij een zorgaanbieder, kleinschalige woonvorm of bij een thuiszorgorganisatie. Ook mag u mantelzorgers (familie) betalen voor hulp en zorg.

U mag het budget besteden aan:

 • hulp bij het huishouden

 • vervoer dagbesteding

 • begeleiding

 • verzorging

 • verpleging

 • logeeropvang (alleen bij toegelaten zorginstelling)

Zelf inkopen van zorg en ondersteuning met een Pgb betekent dat u alles zelf moet regelen, zoals:

 • Budgetplan opstellen

 • Met elke zorgverlener een contract afsluiten

 • Voor elke zorgverlener een zorgbeschrijving opstellen

 • Declaraties indienen bij de SVB

Kiest u voor deze vorm van zorg aan huis dan volgt er een bewust-keuze gesprek met een medewerker van het zorgkantoor. Hier wordt gekeken of deze vorm van zorg aan huis voor u geschikt is.

 

U kunt online de Pgb-test doen. Dan krijgt u enig inzicht of een Pgb iets voor u is.

Pgb test online

 

Wilt u meer weten over het ‘volledig pakket thuis’ en wonen in uw eigen appartement bij Percura Zorg? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer: 085 401 9684 of mail naar info@pelgromhof.nl en we onderzoeken graag samen met u de mogelijkheden.