Slide 4 Slide 2 Slide 3 Slide 1 Slide 5

De nieuwe thuiszorgorganisatie Thuiszorg Pelgromhof alleen voor ouderen

13-09-2016

Ouderen willen het liefst zo lang mogelijk thuis wonen. Met thuis wonen bedoelen ze dan, in de woning waar ze de afgelopen jaren of decennia hebben gewoond.

De kinderen van deze ouderen begrijpen dat ook. Zij hebben zelf meestal ook een emotionele band met dat huis.

Tegelijkertijd ervaren ze beide dat het steeds lastiger wordt om thuis te blijven wonen. Er zijn steeds meer aanpassingen nodig aan de woning. De thuiszorg en huishoudelijke hulp moeten vaker komen om thuis te kunnen blijven wonen.

Op jezelf wonen als alleenstaande ouder wordt ook ongemerkt lastiger door eenzaamheid. Al lijkt dat op het eerste gezicht niet zo. Verschillende mensen van de thuiszorg komen meerdere keren per dag om te helpen. De huishoudelijke hulp komt een paar keer per week. Zoon of dochter komt ook een keer per week.

Dit lijkt niet eenzaam, maar de verzorging en hulp die overdag komt zijn er heel kort. De thuiszorg hulp heeft vaak niet meer dan een paar minuten per bezoek om de oudere te helpen. Dan zijn ze weer weg naar de volgende client. De rest van de dag zorgt vooral de televisie voor afleiding.

Wanneer we willen dat ouderen gelukkig ouder worden, en wie wil dat niet, dan is er meer nodig. Als mens willen wij erbij horen, liefdevolle relaties hebben en iets betekenen voor anderen. Lees ook, zo lang mogelijk thuis wonen voor ouderen niet altijd beste oplossing.

Wonen in een woonzorgcentrum is de ideale oplossing. Ouderen die elkaar vinden in het restaurant en tijdens de activiteiten. Ze blijven betrokken bij de gemeenschap door evenementen met de buurt. Zorg en hulp die continue beschikbaar is, geen gehaast.

Thuiszorg Pelgromhof Zevenaar

De nieuwe thuiszorgorganisatie Thuiszorg Pelgromhof biedt 24 uur per dag en 7 dagen per week zorg aan de bewoners van de Pelgromhof te Zevenaar. Niet alleen overdag, maar ook ’s nachts is er altijd verzorgend personeel aanwezig. Zo zijn we altijd meteen aanwezig wanneer dat nodig is.

De professionele verpleegkundigen en verzorgenden in onze thuiszorg bieden de bewoners van de appartementen maximale zorg. Dat wil zeggen deskundige én persoonlijke zorg. Zorg die aansluit bij uw wensen en behoeftes.

De zorg die u ontvangt wordt afgestemd op uw indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en kan variëren van verzorging tot intensieve verpleging en behandeling. De kosten van de hulp door deze thuiszorg wordt vergoed door de ziektekostenverzekeraar.

De nieuwe organisatie Thuiszorg Perlgromhof is gespecialiseerd in de verzorging en ondersteuning van de ouderen die wonen in de de Pelgromhof.

Meer weten over Thuiszorg Pelgromhof en betaalbaar maatwerk voor ouderen van Percura Zorg? Neem dan contact met ons op: telefoonnummer: 085 401 9684 of mail naar info@pelgromhof.nl