Nieuws & In de Media

Hoe voorkomen we vereenzaming onder ouderen?

03-06-2016

Wat heeft vereenzaming te maken met de zogenaamde blauwe zones? Heel veel. Eerst wat cijfers voor een goed beeld. Dan kijken we naar een aantal levensregels waardoor mensen in de blauwe zones ouder worden dan elders op de wereld.

Nederland telde begin 2015 700.000 80-plussers. Dit aantal zal de komende jaren snel stijgen. In 2040 leven er 4.7 miljoen 65-plussers in Nederland (26% van de totale bevolking), waaronder 2 miljoen 80-plussers (CBS).

Extreem eenzame ouderen

Van de ruim 2,9 miljoen 65-plussers voelen bijna 900.000 mensen zich eenzaam. Hiervan zijn er bijna 200.000 extreem eenzaam. Dit betekent dat zij slechts één keer in de maand een sociaal contact hebben (Onderzoek TNS/NIPO, 2012).

De eenzaamheid neemt toe met de leeftijd. Van de 75- tot 85-jarigen voelt bijna 50% zich eenzaam. Van de 85-plussers voelt bijna 60% zich eenzaam (RIVM, Volksgezondheidenzorg.info).

Ook extreme eenzaamheid neemt toe met het ouder worden. Van de 65- tot 75 jarigen voelt ruim 7% zich extreem eenzaam. Voor 75- tot 85-jarigen geldt dit voor bijna 10%. Van de 85-plussers voelt bijna 14% zich extreem eenzaam (RIVM, Volksgezondheidenzorg.info).

De 75-plussers voelen zich sneller eenzaam door een combinatie van dingen die gebeuren. Denk aan het overlijden van de partner, familie en vrienden en het verlies van mobiliteit en zelfstandigheid. (RIVM, Volksgezondheidenzorg.info)

Van alle 65-plussers woont ongeveer 52% alleen en van alle 75-plussers ongeveer 64,6%. Het meest eenzaam zijn alleenwonende ouderen die gescheiden zijn en weinig sociale relaties hebben (CBS Statline).

Het is belangrijk dat we een omgeving maken voor ouderen waar ze zich niet meer eenzaam voelen.

Eenzaamheid heeft effect op gezondheid

Eenzaamheid verhoogt de bloeddruk, het stressniveau en de kans op een depressie. Eenzame ouderen blijken 14% meer kans te hebben op een vroege dood dan de gemiddelde persoon (Professor Cacioppo, The Journal of Psychology, 2012).

Van de ouderen in een zorginstelling, krijgen bijna 10.000 ouderen, nooit bezoek (Onderzoek Leger des Heils, 2012).

Het overgrote deel van de eenzame ouderen vindt het lastig te bespreken dat ze zich eenzaam voelen. Ze hebben het gevoel hiermee anderen lastig te vallen. Ze ervaren ook dat er veel onbegrip is voor eenzaamheid. De eenzame mensen geven aan een goede vriend of vriendin te missen in dit deel van hun leven (Ouderenpanel).

“Ik kom alleen thuis. Er is niemand waarbij je je ei kwijt kan, niemand die je leuk vindt en ook niemand die van je houdt” (deelnemer onderzoek Ouderenpanel).

Mensen om je heen en ouder worden

Het boek ‘Het geheim van langer leven’ van Dan Buettner beschrijft de kenmerken van de ouderen in de blauwe zones. In deze zones leven gemiddeld veel meer honderdjarigen dan elders op de wereld.

Op basis van zijn onderzoek stelde Buettner 9 levensregels op. Deze levensregels spelen een grote rol in een langer leven. Een aantal van deze levensregels hebben een relatie met samen zijn.

7. Gelijkgestemden
Tijdens het onderzoek werden 263 honderdjarigen geïnterviewd in deze blauwe zones. Van hen waren er maar 5 geen lid van een geloofsgemeenschap. Buettner stelt dat wanneer je behoort tot een groep mensen waarmee je regelmatig samen komt, dat dit een positief effect heeft op de gezondheid.

8. Geliefden 
Ouders en grootouders worden meestal in huis genomen of wonen in de buurt van de woning van de kinderen. Ze investeren aandacht en liefde in hun kinderen, zodat de kans toeneemt om zelf zorg te ontvangen als ze dat later nodig hebben. Bijna alle honderdjarigen in de blauwe zones stellen hun familie en geliefden op de eerste plaats.

9. Vriendenkring
Een goede vriendenkring en voldoende sociale contacten dragen bij aan een extra lange levensverwachting. Okinawanen, één van de blauwe zones, creëren “moais”. Dit zijn groepen van vijf vrienden die zich voor het leven aan elkaar verbinden en elkaar ondersteunen.

Wilt u meer weten over de 9 levensregels kijk dan naar deze presentatie:

Samen zijn en sociaal contact in woonzorglocaties

Bij Percura Zorg geloven wij er in dat ouderen de regie moeten houden over hun leven. Ook als ze hulpbehoevend zijn. Dit geeft zin en richting. Daarnaast doen wij veel om de ouderen samen te brengen met anderen, dit om eenzaamheid tegen te gaan.

In onze zorglocaties brengen we de bewoners samen met ouderen die alleen wonen. We eten zo veel mogelijk samen en organiseren verschillende activiteiten waar ouderen samen actief zijn. In het restaurant van de Pelgromhof zijn er ook meerdere gelegenheden per jaar waarin wij stimuleren dat de familie mee eet.

We organiseren regelmatig activiteiten waarbij kinderen van de basisschool tussen de ouderen komen. Ze leren van elkaar. Dit geeft veel energie aan de ouderen en ze dragen iets over aan deze kinderen.

Er komen ook andere verenigingen en organisaties naar onze locatie de Pelgromhof, bijvoorbeeld voor een bijeenkomst. Hierdoor is er regelmatig leven in de brouwerij.

Andere elementen uit de 9 levensregels worden ook toegepast zoals gezonde en verse maaltijden. Rustmomenten tijdens de dag en kerkdiensten organiseren we voor de bewoners en omwonenden.

Eenzaamheid speelt een steeds grotere rol in onze gemeenschap. Kinderen en kleinkinderen hebben moeite om alles te organiseren en plannen. Er moet heel veel. Een bezoek aan opa of oma past maar met moeite in de drukte van de week.

Dit zien wij ook in de woonzorglocaties van Percura Zorg. Daarom organiseren wij continu activiteiten om de eenzaamheid bij ouderen te verminderen. We blijven ook met ouderen in gesprek over eenzaamheid.

Heeft u suggesties, tips of vragen over het verminderen van eenzaamheid neem dan contact met ons op via telefoonnummer: 085 401 9684 of mail naar info@pelgromhof.nl