Slide 4 Slide 2 Slide 3 Slide 1 Slide 5

Uitkomsten enquete locatie Pelgromhof

17-07-2015

Geachte heer, mevrouw,
De samenwerkende partners spannen zich in om het hoofdgebouw van de Pelgromhof weer een mooie woon- en ontmoetingsfunctie te geven. Daarom hebben wij u in mei middels een enquête gevraagd wat u vindt van de leefbaarheid, de veiligheid, het welzijn, de zorg en het wonen in en om uw woning.

De uitkomsten
Van de 230 hebben wij 111 vragenlijsten terug ontvangen. Dit grote aantal geeft aan hoe betrokken u bent bij uw leefomgeving. Wij delen graag de uitkomsten met u en geven in deze brief aan wat wij met deze uitkomsten gaan doen.

Wonen
98% geeft aan dat hij/zij prettig woont.

Veiligheid
88% voelt zich veilig. Bij de onveiligheid wordt vooral aangegeven het niet werken van de liften en het open blijven van poorten op het Masiusplein.

Zelfstandigheid
52% ervaart een vorm van belemmering in wat hij/zij graag doet;
70% maakt gebruik van een hulpmiddel;
73% kan zelfstandig naar een activiteit;
44% maakt gebruik van activiteiten buiten de Pelgromhof.

Contacten
82% wenst graag meer contact met medebewoners;
75% geeft aan het contact te willen verbeteren d.m.v. activiteiten in de Pelgromhof.

Receptie
100% ziet graag dat de receptie in de Pelgromhof weer open gaat.

Restaurant
47% wil door de week gebruik maken van het restaurant;
29% wil in het weekend gebruik maken van het restaurant;
24% wil geen (nog niet) gebruik maken van het restaurant;
56% wil het restaurant boeken voor een feestje.

U heeft behoefte aan een drankje, koffie met gebak, een snack en een broodje
13% wil graag gebruik maken van het ontbijt in het restaurant;
47% wil graag gebruik maken van een warme maaltijd in het restaurant, waarvan 50% ’s avonds.


Wie zijn de prijswinnaars?

Onder de ingeleverde enquêtes hebben wij een drietal High Tea’s voor twee personen verloot.

Drie cliënten van Philadelphia (Matthijs, Dionne en Kirsten) hebben de loting verricht.

De gelukkige prijswinnaars zijn:

  • De heer B. Kamphorst
  • Mevrouw J.G. De Keijzer-Lubbers
  • Mevrouw J.G.A. Wouters

Hoe nu verder?
Op basis van de uitslag van de enquête zullen de samenwerkende partners de verschillende punten verder gaan uitwerken. Zo zal bekeken worden of het restaurant  meer aangesloten kan worden bij uw behoefte door het extra aanbieden van producten. Ook wordt op een later moment dit jaar samen met u gekeken naar het vormgeven van mogelijke activiteiten die u samen in de Pelgromhof kan uitvoeren. Wat we direct al oppakken is de receptiefunctie, die start op 1 oktober al.
Vanaf eind september houden wij u door middel van nieuwsbrieven op de hoogte van de ontwikkelingen en activiteiten die gaan plaatsvinden.

Heeft u nog vragen?
Neem dan gerust contact op met de contactpersoon namens de samenwerkende partners, de heer Ton van de Kraats, directeur Pelgromhof B.V. Van maandag tot en met vrijdag is Ton tijdens kantooruren bereikbaar via 085-4019684

Met vriendelijke groet,
Namens de samenwerkende partners.