Nieuws & In de Media

Hoe ouderen de regie houden over hun leven, ook als ze hulpbehoevend zijn

30-06-2016

Het ouder worden komt langzaam maar zeker met meer aandoeningen. Hierdoor neemt de behoefte aan hulp toe naarmate we ouder worden.

Veel voorkomende aandoeningen bij ouderen zijn coronaire hartziekte (vernauwing), verhoogde bloeddruk, beroerte, kanker, dementie, osteoporose, slechter zien en horen.

Hulp die ouderen nodig hebben hangt hier dan ook direct mee samen. Soms gaat het over tijdelijke hulp, zoals hulp en verpleging nadat ze uit het ziekenhuis terug komen maar nog niet zelfstandig thuis kunnen wonen.

Regelmatig is er ook hulp nodig bij kleine dingen die ouderen zelf niet meer kunnen, zoals het aantrekken van steunkousen en het inbrengen van de hoortoestellen. Verder gaat het ook vaak over hulp bij het opstaan, wassen, douchen en naar bed gaan.

Eigen regie

Het geheugen mag dan wel een beetje achteruit gaan en er kunnen wat fysieke problemen ontstaan, maar dat wil meestal niet zeggen dat er iets mis is met het brein. De meeste ouderen kunnen nog heel goed nadenken en zelf beslissen. Ze weten heel goed wat ze willen en wat niet.

Ze houden dan ook graag de regie over hun eigen leven. Zelf bepalen waar ze willen wonen, welke hulp ze graag ontvangen en hoe laat ze naar bed gaan bijvoorbeeld.

Waarom ook niet? We zijn allemaal uniek met eigen behoeftes. Waarom zou je de regie over je eigen leven plotseling moeten opgeven als je in een woonzorglocatie gaat wonen?

Eigen regie gaat om het zelf beslissen over je leven, en de zorg en ondersteuning daarbij. Anders dan in de verpleeghuizen van weleer staat vandaag de vraag centraal: wat wil de klant? Niet langer is de vraag wat de verpleging wil leidend bij de hulp en verzorging van ouderen.

Het begint bij een positieve visie naar de oudere; wat kunt u zelf, waar ligt uw kracht?

Belangrijk is hierbij dat u zelf in staat bent om uw eigen leven en noodzakelijke ondersteuning te regelen. Sommige dingen gaan echt niet meer zelf en dan moet er wel op tijd hulp worden ingeschakeld.

In een woonzorglocatie wonen ouderen die meer hulp nodig hebben redelijk zelfstandig. Ze huren bijvoorbeeld bij de Pelgromhof in Zevenaar een appartement met eigen douche, toilet en woonruimte. In dit appartement staan ook de eigen meubelen.

Daarnaast krijgen ze hier praktische zorg, zoals hulp bij het wassen, aankleden en eten. En lichte huishoudelijke hulp, zoals stofzuigen en schoonmaken.

Deze ondersteuning kost natuurlijk wel geld. 
Wat betaal je zelf en waarvoor krijg je vergoeding? Waar moet je zijn voor deze vergoedingen?

De antwoorden op deze vragen zijn belangrijk voor de eigen regie. Meer duidelijkheid bij de ouderen hierover is noodzakelijk. Bijvoorbeeld: met welke kosten krijgen ouderen te maken in een woonzorglocatie?

1. Wonen

U woont in uw eigen appartement binnen de woonzorglocatie, zoals de Pelgromhof in Zevenaar. Hier betaalt u de huur rechtstreeks aan de woonzorglocatie, net zoals u deze zou betalen voor een andere huurwoning.

2. Service

Dit is alle hulp en ondersteuning die niet valt onder de huur of zorg. Denk hierbij aan maaltijden, personenalarmering, interieurverzorging, linnenverzorging, internet en meer.

Eigenlijk alles rondom het wonen behalve de huur van het appartement.

Deze betaalt u ook rechtstreeks aan de woonzorglocatie.

3. Zorg, begeleiding en ziektekosten

De zorg en huishoudelijke verzorging wordt geleverd op basis van de aan u toegewezen zorgindicatie. Deze wordt, afhankelijk van deze indicatie, betaald uit de Wlz, Zvw of WMO.

Deze betaalt u dus niet zelf. Hiervoor betaalt u wel een eigen bijdrage aan de overheid. Doordat u beperkte hulp nodig heeft en uw eigen appartement huurt, gaat het hier over een lage eigen bijdrage.

Toelichting Wlz, Zvw, Wmo en Pgb

In Nederland kennen we meerdere wet- en regelgevingen die zorg en welzijn mogelijk maken. Voor ouderen die hulpbehoevend zijn, zijn de belangrijkste wetten: de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Zorgverzekeringswet (Zvw) en het Persoonsgebondenbudget (Pgb).

Wet langdurige zorg
De Wet langdurige zorg is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben.

Wet maatschappelijke ondersteuning
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. U vraagt de Wmo-hulp aan bij uw gemeente.

Zorgverzekeringswet (Zvw)
Iedereen die in Nederland woont of werkt is verplicht een basisverzekering af te sluiten om de kosten voor medisch noodzakelijke zorg te dekken. Voor zorg die niet is gedekt kunt u een aanvullende verzekering afsluiten.

Persoonsgebondern budget (Pgb)
Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag waarmee u zelf uw zorg kunt regelen. Er zijn 2 soorten pgb’s. Het pgb-AWBZ (verzorging, verpleging, begeleiding of kortdurend verblijf) en het pgb-Wmo (voor hulp thuis).

Welke vergoeding u ontvangt wordt bepaald door de arts. Deze geeft de indicatie. Natuurlijk kunt u altijd meer hulp krijgen, deze moet dan zelf worden betaald.

Meer regie in wonen

De opsplitsing van de zorg en het wonen in een woonzorglocatie zoals bij de Pelgromhof zorgt er voor dat de eigen bijdrage zo laag mogelijk blijft. Voor veel ouderen is dit niet voldoende.

Vanuit Percura Zorg zien wij dat veel ouderen die nog zelfstandig wonen behoefte hebben aan meer hulp en meer aandacht. Een deel van deze mensen krijgen op dit moment huursubsidie voor hun huidige woning.

Wij zouden graag zien dat ouderen die naar een woonzorglocatie gaan het recht op huursubsidie behouden. Hiermee geven we de ouderen ook de gelegenheid om de regie te behouden over de keuze waar ze willen wonen.

Met ons in gesprek over meer regie over het eigen leven van ouderen? Graag zelfs.

Vanuit Percura Zorg werken wij aan een verandering. Namelijk transparantie in de ouderenzorg, waar ouderen zelfstandig kunnen kiezen waar ze willen wonen en welke zorg ze willen afnemen. Voor meer informatie kunt u bellen naar onze receptie op: 085 401 96 84.

Bronnen:
http://www.zorghulpatlas.nl/zorgatlas/wet-en-regelgeving-zorg-en-welzijn/
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/Zelfredzaamheid-zelfmanagement-ouderen.html