Nieuws & In de Media

Wonen en zorg voor ouderen in 2016

11-01-2016

Het jaar 2016 is aangebroken. Een jaar waarin we de verbeteringen die we in 2015 gestart zijn bij Percura Zorg en de Pelgromhof doorzetten.

Appartementen die vernieuwd worden bij de Pelgromhof. Uitbreiding van hulpverlening op locatie. Met vestigingen van zorgverleners binnen de Pelgromhof.

Nieuwe Percura Zorg locaties die worden geopend in de regio. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan twee nieuwe locaties voor kleinschalig wonen en zorg in de Liemers en de Achterhoek.

Ouderen betrekken

De afgelopen jaren is er veel veranderd in de zorg van ouderen. Ze blijven zo lang mogelijk thuis wonen. Dit vraagt een andere ondersteuning van de instanties en zorginstellingen. In de gesprekken rondom deze veranderingen worden gelukkig steeds meer ouderen betrokken.

In de ontwikkeling van Percura Zorg worden ook ouderen betrokken. We gebruiken de kennis en expertise van de zorgverleners en de ervaringen van de bewoners om iedereen thuis te laten voelen.

Kinderen betrekken

In 2015 hebben we bij de Pelgromhof al verschillende activiteiten gehad waarbij ook de kinderen van de bewoners aanwezig konden zijn. Zo waren er de geslaagde kerstdiners op eerste en tweede Kerstdag.

De Pelgromhof in Zevenaar is het nieuwe thuis van de oudere. Logisch dat de kinderen mee kunnen doen aan activiteiten met de ouderen. Dat er momenten zijn waarin we ouder en kind samen brengen. Je thuis voelen is voor ons belangrijk.

Buurt betrekken

Ook dit jaar worden er weer een aantal activiteiten door de buurt georganiseerd waarin de Pelgromhof betrokken is. Vorig jaar was er bijvoorbeeld de lichtjestocht.

Ouderen uit de buurt zijn iedere dag welkom in de Pelgromhof voor het diner of activiteiten zoals kegelen, handwerken, bingo en kaarten.

Jeugd betrekken

In 2016 gaan werken we ook weer aan verschillende activiteiten meewerken met de kinderen uit de buurt of van een basisschool.

Zo waren er afgelopen jaar de gezellige ochtenden met de kinderen van basisschool de Carrousel. Samen werden er heerlijke pepernoten gebakken en kerstdecoraties gemaakt.

De energie van de kinderen geeft leven in het restaurant van de Pelgromhof. Een mooi samenspel tussen de energie van de kinderen en de ervaring en verhalen die de ouderen delen.

Opleidingen betrekken

Bij de opleiding Verpleegkunde van de Haagse Hogeschool hebben afgelopen jaar ouderen meegedacht over het curriculum voor het studiejaar 2016/2017.

Wat vinden (kwetsbare) ouderen dat studenten verpleegkunde moeten leren? Uit de gesprekken kwam naar voren dat het essentieel is dat studenten tijdens hun opleiding leren om zich in hun toekomstige cliënten te verplaatsen. Dat zij leren wat de impact is van hun handelen voor de oudere. Zo vertelde de mantelzorger van een vrouw met niet-aangeboren hersenletsel dat het verschil tussen een goede en een slechte verpleegkundige wordt bepaald of een verpleegkundige het voor zichzelf zo makkelijk mogelijk maakt of dat ze uitgaat wat het prettigste is voor de cliënt.

In het algemeen moet er binnen de opleiding een verschuiving ontstaan van het sec leren van verpleegkundige vaardigheden naar ontmoeting met ouderen en de tijd nemen voor het leren kennen van hun verhaal en hun behoeften.

We hopen dat de Verpleegkunde opleiding uit de regio dit ook oppakken en in gesprek gaan met de ouderen.